نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان تماس مستقیم با تعمیر کار را تجربه کنید و از پرداخت هزینه ای اضافی جلوگیری کنید . 

دارای جواز و مدرک فنی و حرفه ای و با 22 سال سابقه کاری  

در سراسر اصفهان 

سرویس نیم ساعته  

 

گروه فنی سریع تعمیر با 22 سال تجربه کاری و دارای متخصصین حرفه ای می باشد که تعمیرات شما را 100% در منزل انجام می دهد.

تعمیرات 100% در منزل شما

با قطعات اصلی

بدون تعطیلی

 

تعمیرات یخچال در منزل
تعمیرات یخچال

 

کد خطا یخچال فریزر دوو Daewoo

کد خطا معنی کد خطا علت خطا
F1 سنسور فریزر قطع بودن یا اتصال کوتاهکمپرسور/فن فریزر ۲۵ دقیقه روشن، ۲۵ دقیقه خاموش

اگر سنسور درست باشد، خطا به صورت خودکار رفع خواهد شد.

r1 سنسور یخچال قطع بودن، اتصال کوتاهوضعیت دمای محیط. اگر سنسور-R درست باشد، کد خطا به صورت خودکار رفع خواهد شد.
rt سنسور RT قطع بودن، اتصال کوتاهعمل‌کرد عادی، حذف وضعیت کنترل توسط سنسور-RT. اگر سنسور-RT سالم باشد خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد.
d1 سنسور D قطع بودن، اتصال کوتاهمحدویت ۳۰ دقیقه زمانی دیفراست-برگشت. اگر سنسور D سالم باشد کد خطا به صورت خودکار رفع خواهد شد.
dr  میکروسویچ درب یخچال پاک کردن عملکرد مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر باز یا بسته بودن درب تشخیص داده شود، خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد. بعد از نمایش در دیسپلی وضعیت لغو می‌شود.
dF میکروسویچ درب فریزر  پاک کردن عملکرد مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر باز یا بسته بودن درب تشخیص داده شود، خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد. بعد از نمایش در دیسپلی وضعیت لغو می‌شود.
dH  میکروسویچ درب Homebar  پاک کردن عملکرد مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر باز یا بسته بودن درب تشخیص داده شود، خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد. بعد از نمایش در دیسپلی وضعیت لغو می‌شود.
C1 برنامه؛ غیرنرمال یا اشتباه علت: وقتی که کمپرسور برای ۳ ساعت کار می‌کند و دمای سنسور-D بالای -۵ است.کنترل: کارکرد عادی. اگر دمای سنسور-D زیر -۵ باشد و کمپرسور خاموش باشد خطا قطع می‌شود.
F3 برگشت بعد از دیفراست؛ غیرطبیعی یا معیوب علت: اگر درب برای بیشتر از یک دقیقه باز باشد.کنترل: پاک کردن تابع مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر میکروسویچ درب باز با بسته بودن را تشخیص دهد خطا به صورت خودکار پاک می‌شود.
d2 حالت دیفراست اجباری برای A/S اول قفل را باز کنید، سپس دکمه تنظیم یخچال ۵ بار فشار دهید در حالی که دکمه تنظیم فریزر را فشار می‌دهید.اگر سنسور-D دما بالای ۱۰ باشد، این حالت به صورت خودکار لغو می‌شود.
E1 سنسور-I قطع بودن یا اتصال کوتاهکنترل: بعد از تأمین آب، انداختن یخ هر ۴.۸ ساعت

قطع شدن:‌ وقتی سنسور-I نرمال باشد

EF سنسور FLOW قطع بودن یا اتصال کوتاهوقتی سنسور-FLOW خراب باشد پالسی وجود ندارد.

رفع خطا: سنسور-FLOW را عوض کنید.

Et  سنسور توازن SW خطای سنسور توازن SW
E9  تأمین آب  تأمین آب
EA انداختن یخ سه بار پیوسته علت: وقتی سنسور SW افتادن یخ را سه بار پشت سر هم تشخیص دهد.بررسی:‌ یخ‌ساز را متوقف کنید.

رفع کد خطا: وقتی سنسور SW در حالت نرمال باشد، ریست برق یا فشار دکمه تست S/W

Eu سنسور SW – خطای پر بودن یخ علت:‌ موقعیت پر بودن TM خطا دارد.بررسی:‌ وقتی یخ می‌آفتد موتور فقط ۹۰ درجه می‌چرخد.

رفع کد خطا:‌ وقتی سنسور درست باشد.

Ft وقتی سنسور SW خطا دارد بررسی:‌ کنترل زمان (از حالت تامین آب صرف‌نظر کنید).رفع کد خطا:‌وقتی سنسور نرمال باشد.
Eg  سنسور-I سنسور-I دما بعد از ۵ دقیقه بعد از تامین آب بالا تمی‌رود.
S/W  دیسپنسر SW علت:‌ وقتی یک دقیقه پیوسته را تشخیص می‌دهد.بررسی:‌ عملکرد دیسپنسر و خردکن را قطع کنید.
کارکرد نادرست موتور یخ تست S/W را انجام دهید.رفع کد خطا:‌ موتور را جایگزین کنید.
نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان
نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان

کد خطا یخچال دوو مدل S13

 ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

 ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

ارور : E03

علت ارور : سنسور اواپراتور یخچال

 ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف – کمبود گاز یا بیش از اندازه کار کردن دستگاه میتواند موجب بروز این خطا شود

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


کد خطای یخچال دوو مدل S5 Ref & Frz

 ارور : F5

علت ارور : سنسور یخچال

 ارور : F6

علت ارور : سنسور اواپراتور یخچال

 ارور : F3

علت ارور : فن یخچال

 ارور : F1

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور :F2

علت ارور : هیتر اواپراتور یخچال

ارور : F4

علت ارور : فن کندانسور

 ارور : DR OP

علت ارور : کلید درب یخچال

ارور : F8

علت ارور : عدم ارتباط نمایشگر با برد فرمان

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورهای یخچال دوو مدل S5+ Ref

 ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

ارور : E03

علت ارور : سنسور اواپراتور یخچال

ارور : E05

علت ارور : فن یخچال

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E08

علت ارور : هیتر اواپراتور یخچال

ارور :E11

علت ارور : فن کندانسور

ارور :E17

علت ارور : کلید درب یخچال

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورها یخچال دوو مدل S5+ Frz

ارور :E02

علت ارور : سنسور فریزر

ارور :E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

ارور :E06

علت ارور : فن فریزر

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

ارور : E16

علت ارور : کلید درب فریزر

ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید .

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورها یخچال دوو مدل S10

ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

ارور :E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه سپس Super Ref و Alarm/ Mute به مدت ۳ ثانیه نگه دارید .

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورها یخچال دوو مدل +S10

ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

ارور :E04

علت  ارور : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E09

علت ارور : سنسور محیطی

ارور : E10

علت ارور : فن کندانسور

ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه سپس SUPER REF و ALARM / MUTE به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورهای یخچال دوو مدل S14

ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

ارور :E11

علت ارور : فن کندانسور

ارور :E12

علت ارور : دمپر

ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ثانیه نگه دارید.

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورها یخچال دوو مدل +S14

ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

ارور :E12

علت ارور : دمپر

ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارور های یخچال دوو مدل S15

ارور :E01

علت ارور : سنسور یخچال

ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E09

علت  ارور : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

ارور : E12

علت ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورهای یخچال دوو مدل S20

ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

ارور :  E03

علت ارور : سنسور اواپراتور یخچال

خطا E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : E11

علت خطا: فن کندانسور

ارور : E13

علت ارور : سنسور یخساز

ارور : E14

علت ارور :   دورران باد ساعتگرد یخساز (تخلیه)

ارور : E15

علت ارور : دورران ساعتگرد یخساز (برگشت تخلیه)

ارور : E16

علت ارور : کلید درب فریزر

ارور :E17

علت ارور : کلید درب یخچال

ارور : E88

علت ارور : بدون خطا

ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس LIGHT و SUPER REF به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


اروره های یخچال دوو مدلS2

ارور : F3

شرح :  سنسور یخچال

ارور : F2

شرح :  سنسور فریزر

ارور :  F5

شرح :  سنسور اواپراتور یخچال

ارور : F4

شرح :  سنسور اواپراتور فریزر

ارور : F1

شرح :  سرمایش ضعیف

ارور : FA

شرح :  هیتر اواپراتور یخچال

ارور : F9

شرح : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : F6

شرح :  سنسور محیطی

ارور : FB

شرح : ایراد IC برد فرمان

کد خطا: نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح : در صورت وجود کد خطا نمایش داده میشود و صفحه نمایش قرمز میشود.

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارورها یخچال دوو مدل +S2

ارور : E01

شرح : سنسور یخچال

ارور : E02

شرح : سنسور فریزر

ارور : E03

شرح : سنسور اواپراتور یخچال

ارور :  E04

شرح : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E06

شرح : فن فریزر

ارور : E07

شرح : سرمایش ضعیف

ارور :  E09

شرح : هیتر اواپراتور یخچال

ارور : E11

شرح : فن کندانسور

ارور : E16

شرح : کلید درب فریزر

ارور : E17

شرح : کلید درب یخچال

ارور : E88

شرح : بدون خطا

کد خطا: نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس VAC و FRZ TEMP را به مددت ۳ثانیه نگه دارید.

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان


ارور های یخچال دوو مدل SR36

ارور : E01

شرح : سنسور یخچال

ارور : E02

شرح : سنسور فریزر

ارور : E04

شرح : سنسور اواپراتور فریزر

ارور : E06

شرح : فن فریزر

ارور : E07

شرح : سرمایش ضعیف

ارور : E09

شرح : هیتر اواپراتور فریزر

ارور : E10

شرح : سنسور محیطی

ارور : E11

شرح : فن کندانسور

ارور : E12

شرح : دمپر

ارور : E13

شرح : سنسور یخساز

ارور : E14

شرح : دوران باد ساعتگرد یخسار (برگشت تخلیه)

ارور : E15

شرح : دوران ساعتگرد یخساز (برگشت تخلیه)

ارور :  E16

شرح : کلید درب فریرز

ارور : E17

شرح : کلید درب فریرز

ارور :  E18

شرح : کلید هوم بار

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو در بهارستان اصفهان

تعمیر تخصصی یخچال فریزر دوو 

اگر کد خطایی در یخچال فریزر دوو شما ظاهر شد یا یخچال فریزر شما درست کار نمی‌کند، برای بررسی، تعمیر و رفع کد خطا می‌توانید با ما تماس بگیرید. در پشتیبان سرویس ما گروهی از تکنسین‌های آموزش دیده و حرفه‌ای تعمیر یخچال فریزر دوو هستیم………